Arhīvs

NKC izsludina 2013.gada konkursu Latvijas filmu demonstrēšanas atbalstam reģionos

Latvijas filmu maratona ietvaros Nacionālais kino centrs (NKC) 24.05.2013. izsludina 2013.gada konkursu ar pieejamo finansējumu Ls 12 607 Latvijas filmu demonstrēšanas atbalstam reģionos, paredzot finansējumu 2 projektu realizēšanai.

Konkursa mērķis ir atbalstīt jaunāko Latvijas filmu, kas saņēmušas NKC vai VKKF atbalstu, sistemātisku un regulāru demonstrēšanu ārpus Rīgas Latvijas filmu maratona ietvaros, nodrošinot šo filmu ģeogrāfiski vienmērīgu izplatīšanu filmu programmu ietvaros Latvijas reģionos līdz 2014.gada jūnija beigām, ar nosacījumu projektu īstenošanu uzsākt jau šogad. Jaunākās Latvijas filmas šī konkursa izpratnē ir spēlfilmas un dokumentālās filmas, kas pabeigtas vai kuru pabeigšana plānota 2013.gadā, un animācijas filmas, kas pabeigtas ne agrāk kā 2011.gadā.

 
Latvijas filmu maratons ir NKC izveidota iniciatīva, kuras ietvaros tiek īstenota un veicināta Latvijas filmu pieejamības nodrošināšana Latvijas teritorijā.
 
Projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10/12 līdz šā gada 25.jūnijam plkst.12:00.
 
Ar konkursa nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties NKC mājas lapā www.nkc.gov.lv, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10/12, tālrunis 67358878.
 
Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 24.05.2013. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 99.numurā.
 
Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”.
 
NOLIKUMS
 

24/05/2013