Arhīvs

NKC izsludina 2011.gada līdzfinansējuma un papildus divus filmu projektu konkursus

Atsaucoties uz Latvijas Filmu padomes lūgumu, Kultūras ministrija ir piešķīrusi papildus līdzekļus 120 000 LVL apmērā NKC filmu konkursu finansēšanai.Tas ļāvis gan palielināt plānoto finansējumu Eiropas sabiedrisko fondu līdzfinansējuma konkursā, gan rīkot papildus konkursus jaunu dokumentālo filmu atbalstam un animācijas filmu projektu attīstīšanai. Līdzekļu trūkuma dēļ tas nebija iespējams gada pirmajā pusē, kad pretendēt uz finansējumu varēja tikai ražošanā esošie animācijas filmu projekti un jaunu dokumentālo filmu projektu atbalstam pieejamais finansējums bija ļoti ierobežots.
 
Tāpēc, saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”, NKC 23.09.2011. izsludina sekojošos filmu projektu konkursus:
1.      2011.gada līdzfinansējuma konkurss filmu projektiem Eiropas Komisijas audiovizuālās programmas Media finansējuma piesaistei ar pieejamo finansējumu 80 000 LVL. Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas filmu projektu konkurētspēju starptautiskā mērogā, atbalstot projektu attīstīšanu un ražošanu spēlfilmu, animācijas un dokumentālo filmu projektiem, kuri ir saņēmuši Eiropas Komisijas audiovizuālās programmas Media finansējumu.
2.      2011.gada dokumentālo filmu projektu 2.konkurss ar pieejamo finansējumu 68 000 LVL. Konkursa mērķis ir atbalstīt jaunu dokumentālo filmu projektu attīstīšanu un ražošanu. Konkursā neatbalsta projektus, kuri saskaņā ar NKC noslēgtajiem finansēšanas līgumiem ir saņēmuši finansējumu filmas ražošanai.
3.      2011.gada animācijas filmu projektu attīstīšanas konkurss ar pieejamo finansējumu 22 000 LVL. Konkursa mērķis ir atbalstīt jaunu animācijas filmu projektu attīstīšanu. Konkursā neatbalsta projektus, kuri saskaņā ar NKC noslēgtajiem finansēšanas līgumiem ir saņēmuši finansējumu projekta attīstībai vai ražošanai.
 
Projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10/12 līdz šā gada 24.oktobrim plkst.12:00.
 
Ar konkursu nolikumiem un tā pielikumiem var iepazīties pievienotajos dokumentos, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10/12, tālrunis 67358878.
 
Paziņojums par konkursu izsludināšanu publicēts 23.09.2011. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 151.numurā.
 
Informācija: Uldis Dimiševskis, uldis.dimisevskis@nfc.gov.lv, 67358862.
 
Nolikums_Animācija

Nolikums_Dokumentālās filmas

Nolikums_Līdzfinansējums

Nolikums_Eksperti

Finansēšanas plāns_Forma

Finansēšanas plāns_Instrukcija

Vērtēšanas kritēriji_Attīstīšana

Vērtēšanas kritēriji_Ražošana

MK noteikumi Nr.975

23/09/2011