Arhīvs

NKC aicina pieteikties ekspertu

Lai aktivizētu sabiedrības iesaistīšanos filmu nozares projektu vērtēšanā, Nacionālais kino centrs (NKC) uzaicina filmu nozares nevalstiskās organizācijas un nozares speciālistus piedalīties NKC Citu filmu nozares projektu ekspertu komisijas izveidošanā, piedāvājot sabiedrisko organizāciju ieteiktus ekspertus vai savu kandidatūru 2015. gada konkursa Latvijas filmu marketinga un nozares profesionāļu tālākizglītības atbalstam projektu izvērtēšanai.

Saskaņā ar 12.10.2010. MK noteikumu Nr. 975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem” 30. un 31. punktu, NKC izveido pastāvīgās ekspertu komisijas, to sastāvā iekļaujot speciālistus, kuriem ir zināšanas un darba iemaņas filmu nozarē un kuri nepārstāv projektu iesniedzēju intereses.

Ekspertu pamatpienākumi: – izvērtēt NKC konkursā iesniegtos filmu projektus, izmantojot NKC projektu vērtēšanas veidlapas, un par katru projektu sniegt rakstiski pamatotu atzinumu; – ievērojot noteikto projektu izvērtēšanas kārtību un vērtēšanas kritērijus, atlasīt augstvērtīgus un finansiāli realizējamus projektus NKC finansējuma saņemšanai; – saskaņā ar konkursa nolikumu un NKC sastādīto konkursa norises grafiku klātienē piedalīties ekspertu komisijas sēdēs.

Citu filmu nozares projektu komisijā attiecīgajā konkursā darbosies trīs cilvēki – divi NKC pārstāvji un viens nozares eksperts. Ekspertiem nav jābūt nozares organizāciju biedriem, bet ir jāspēj profesionāli izvērtēt konkursa projektus atbilstoši konkursa mērķim un metodikai. Eksperta darbs tiek apmaksāts, atlīdzības apmēru nosaka NKC ekspertu komisiju nolikums. Pēc pieteikumu saņemšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem lēmumu par ekspertu komisijas izveidi pieņems NKC vadītāja.

Termiņš pieteikumu iesniegšanai NKC Rīgā, Peitavas ielā 10 vai nkc@nkc.gov.lv – līdz š.g. 29. septembrim plkst. 15:00, pieteikumā jāiekļauj kandidāta personiski parakstīta motivācijas vēstule, kā arī detalizēts kandidāta CV.

2015. gada konkursa Latvijas filmu marketinga un nozares profesionāļu tālākizglītības atbalstam projektu izvērtēšana notiks oktobra sākumā.

 

23.09.2015.

23/09/2015