Arhīvs

Vēl pēdējo dienu NKC aicina dokumentālā kino ekspertu

18. februārī noslēdzas termiņš, līdz kuram Nacionālais kino centrs (NKC) aicina Latvijas filmu nozares nevalstiskās organizācijas izvirzīt kandidātus un nozares speciālistus pieteikties darbam NKC dokumentālo filmu ekspertu komisijā dokumentālo filmu projektu izvērtēšanai NKC projektu konkursos.

Katrā no ekspertu komisijām (spēlfilmu, animācijas un dokumentālo filmu) strādā trīs cilvēki – viens NKC pārstāvis un divi nozares eksperti, kuri attiecīgajā komisijā darbojas ne vairāk kā 3 gadus pēc kārtas. NKC š.g. 2. februārī ir saņēmis pērn apstiprinātā dokumentālo filmu ekspertu komisijas locekļa Dāvja Sīmaņa iesniegumu par atbrīvošanu no eksperta pienākumu pildīšanas, līdz ar to NKC izsludina pieteikšanos uz vienu nozares eksperta vakanto vietu dokumentālo filmu ekspertu komisijā.

Saskaņā ar 12.10.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr. 975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem” 30. un 31. punktu, NKC izveido pastāvīgās ekspertu komisijas, to sastāvā iekļaujot speciālistus, kuriem ir zināšanas un darba iemaņas filmu nozarē un kuri nepārstāv projektu iesniedzēju intereses.

Eksperta pamatpienākumi:
# – izvērtēt NKC konkursos iesniegtos filmu projektus, izmantojot NKC projektu vērtēšanas veidlapas, un par katru projektu sniegt rakstiski pamatotu atzinumu;
# – ievērojot noteikto projektu izvērtēšanas kārtību un vērtēšanas kritērijus, atlasīt mākslinieciski augstvērtīgus un finansiāli realizējamus filmu projektus NKC finansējuma saņemšanai;
# – saskaņā ar attiecīgā konkursa nolikumu un NKC sastādīto konkursa norises grafiku klātienē aktīvi piedalīties ekspertu komisijas sēdēs, filmu projektu prezentācijās un sanāksmēs ar projektu iesniedzējiem;

Ekspertiem nav noteikti jābūt nozares organizāciju biedriem, bet ir jāspēj profesionāli izvērtēt filmu projektus atbilstoši NKC vērtēšanas metodikai, kas pievienota šim aicinājumam. Ekspertu darbs tiek apmaksāts, atlīdzības apmēru nosaka NKC ekspertu komisiju nolikums.

Pēc pieteikumu saņemšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem lēmumu par dokumentālo filmu eksperta apstiprināšanu pieņems NKC vadītāja, tomēr būtisku lomu šajā procesā uzņemsies Kultūras ministrijas Filmu padome, kura no pretendentu loka ieteiks NKC vadītājai visatbilstošākos kandidātus eksperta darbam.

Termiņš pieteikumu iesniegšanai NKC, Peitavas ielā 10, – līdz š.g. 18. februārim, pieteikumā jāiekļauj kandidāta personiski parakstīta motivācijas vēstule darbam dokumentālo filmu ekspertu komisijā, kā arī detalizēts kandidāta CV.

Nacionālā Kino centra ekspertu komisiju nolikums
Nacionālā Kino centra projektu vērtēšanas metodika

Informējam, ka saskaņā ar NKC vadītājas Ditas Rietumas 18.02.2015. rīkojumu un Nacionālā kino centra 19.01.2015. apstiprinātā nolikuma “Nacionālā kino centra ekspertu komisiju nolikums” 9. punktu, 2016. gada filmu ekspertu komisijās turpinās darboties šādi nozares eksperti:

Spēlfilmu ekspertu komisija:
Pēteris Krilovs – režisors, pieredzējis filmu nozares eksperts, pasniedzējs
Atis Amoliņš – filmu izplatīšanas speciālists, SIA “Forum Cinemas” dibinātājs un ilggadējs vadītājs

Animācijas filmu ekspertu komisija:
Bruno Aščuks – producents, pasniedzējs
Anna Veilande-Kustikova – animācijas maģistre, pētniece, pasniedzēja, festivālu programmu kuratore

Dokumentālo filmu ekspertu komisija:
Daira Āboliņa – kino kritiķe, TV filmu un kino raidījumu autore, pasniedzēja, programmu kuratore
vakance

Katrā filmu ekspertu komisijā darbosies arī viens NKC pārstāvis.

3.02.2016. un 17.02.2016.

17/02/2016