Arhīvs

Nacionālais kino centrs izsludina 2007. gada konkursu “Latvijas un Eiropas filmu izplatīšana Latvijā”.

    Konkursā var piedalīties filmu izplatītāji un demonstrētāji, iesniedzot projektus par regulāru Latvijas un/vai Eiropas filmu izplatīšanu kinoteātros Latvijā. Konkursa finansējums 25 000 LVL.

    Pateicoties NKC iniciatīvai, sadarbībā ar filmu izplatītājiem un demonstrētājiem, VKKF ir laipni finansējis kultūras programmu „Latvijas un Eiropas filmu izplatīšana Latvijā”.

    Programmas ideja ir palīdzēt kinoteātriem Latvijā veidot regulārus Latvijas un Eiropas filmu ciklus, pieradinot skatītāju pie šo filmu skatīšanās uz lielā ekrāna. Tā kā konkursa finansējums nav ļoti liels, par to nav iespējams pirkt tiesības uz Latvijā vēl nerādītām Eiropas filmām. Mūsu doma bija, ka filmas, kas jau reiz ir sagatavotas demonstrēšanai Latvijā un ir īslaicīgi rādītas Rīgā un vēl pāris vietās ārpus Rīgas, tiek izmantotas atkal, veidojot tematiskas programmas.

    Nacionālais kino centrs savu iespēju robežās būs priecīgs līdzēt ar informāciju par šādām filmām, kā arī ar filmu izplatītāju kontaktiem. Šobrīd ir sagatavots filmu saraksts ar SIA Acme Latvija, kā arī pāris pilnmetrāžas animācijas filmu izplatītāju palīdzību. Attiecībā uz Latvijas filmu programmu veidošanu, palīdzīgs avots būs NKC mājas lapa www.nkc.gov.lv, kur sadaļā ‘Filmu katalogs’ var iepazīties ar Latvijas filmām, bet sadaļā ‘Kontakti’ var vienuviet atrast filmu studiju adreses.

    Precīza informācija par projektu pieteikšanas kārtību ir programmas nolikumā. Īsumā varam akcentēt, kādiem projektiem atbalsts ir paredzēts:

  • ilglaicīgiem (nevis viena filma, bet filmu cikls, kas atkārtojas regulāri, pieradinot skatītāju pie Eiropas un/vai Latvijas filmu skatīšanās);
  • tam jāietver mārketinga stratēģija (kā vislabāk skatītājs uzzinās par iespēju skatīties filmas);
  • jābūt pievienotai vienošanās ar filmu izplatītāju un/vai producentu (attiecībā uz Latvijas filmām) par to, ka filma noteiktā laikā ir pieejama un tās izmantošanas izmaksas.

Kontaktpersona Kinocentrā attiecībā par šo programmu ir Lelda Ozola, tel.: 6735 8857, lelda. ozola@nfc.gov.lv

Nolikums.doc

Pieteikuma forma.doc

Tame.xls

29/05/2007