Arhīvs

Nacionālā kino centra reorganizācija

6. oktobrī Ministru kabineta sēdē  akceptēts Kultūras ministrijas izstrādātais rīkojuma projekts par valsts aģentūras Nacionālais kino centrs reorganizāciju.

Reorganizācija paredz no 2010. gada 1. janvāra aģentūru pārveidot valsts tiešās pārvaldes iestādes statusā, vienlaikus samazinot tās funkcijas un struktūrvienību Rīgas Kinomuzejs nododot atvasinātai publiskai personai – Latvijas Kultūras akadēmijai.

MK rīkojuma projektā noteikts, ka no 2010.gada 1.janvāra valsts tiešās pārvaldes iestāde Nacionālais kino centrs pārņem šādas aģentūras funkcijas:

  • Latvijas kino nozares ilgtspējīgas attīstības un konkurētspējas veicināšana;
  • audiovizuālo jaunrades darbu un audiovizuālā mantojuma pieejamības un izplatības veicināšana;
  • Latvijas kino nozares līdzdarbības koordinēšana Eiropas audiovizuālās jomas atbalsta programmās ;
  • filmu producētāju (ražotāju) reģistrācija;
  • filmu klasifikācijas noteikumu izpildes uzraudzība.

Latvijas Kultūras akadēmija no 2010. gada 1. janvāra pārņem šādas aģentūras funkcijas:
uzturēt, pārvaldīt un attīstīt muzeja krājumu Latvijas audiovizuālās kultūras jomā kā Nacionālā muzeju krājuma daļu;
veikt muzeja krājuma Latvijas audiovizuālās kultūras jomā zinātnisko pētniecību;
veikt izglītojošo darbu, informējot dažādas mērķauditorijas par Latvijas audiovizuālo kultūru;
nodrošināt, lai muzeja krājums Latvijas audiovizuālās kultūras jomā būtu pieejams sabiedrībai 
Valsts tiešās pārvaldes iestādei Nacionālais kino centrs no v/a Nacionālais kino centrs resursiem tiek nodotas 8 amata vietas (kopā 7,5 darba slodzes – 0,5 darba slodze paredzēta Projekta vadītājam ārvalstu filmēšanas grupu piesaistei).

07/10/2009