Arhīvs

Nacionālā attīstības plāna 2021-2027 sabiedriskā apspriešana

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) aicina iedzīvotājus piedalīties diskusijā par valsts attīstības prioritātēm un Latvijas nākotni pēc 2021. gada. Ikviens aicināts būt aktīvs, iesaistīties un izteikt viedokli par Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam (NAP2027) idejiskā “kodola” un prioritāšu piedāvājumu PKC mājaslapā.

 

Nacionālais attīstības plāns ir galvenais vidēja termiņa valsts attīstības plānošanas dokuments Latvijā. Tas ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas rīcības plāns līdz 2030. gadam (Latvija2030) un valsts attīstības un lielāko investīciju ceļa karte septiņu gadu garumā.

Veidojot NAP2027 idejisko kodolu un prioritāšu piedāvājumu, PKC ir ņēmis vērā esošā Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. gadam (NAP2020) īstenošanas gaitā gūto pozitīvo un negatīvo pieredzi, tādējādi NAP2027 vērtību centrā izvirzot dažādus cilvēka dzīves kvalitātes aspektus un stabilu izaugsmi. NAP2027 kodols ir veidots, pamatojoties uz rūpīgi veiktu analīzi, tostarp kritiski novērtējot esošā NAP2020 mērķu sasniegšanas progresu, starptautiskās pieredzes izpēti un ņemot vērā globālos ilgtspējīgas attīstības izaicinājumus – sabiedrības novecošanās, inovācijas, ārējā migrācija, iekšējā mobilitāte, integrācija globālajās vērtību ķēdēs u.c.

NAP2027 kodola sākotnējais piedāvājums skatīts Nacionālās attīstības padomē 2018. gada 4. oktobrī un apstiprināts Ministru kabinetā 11. decembrī.

2019. gada janvārī norit NAP2027 sabiedriskās apspriešanas pirmā kārta, savukārt aprīlī paredzēta otrā apspriešanas kārta par NAP2027 pirmās redakcijas projektu.

Sabiedriskās apspriešanas pirmajā kārtā viedokli iespējams izteikt līdz 2019. gada 31. janvārim, apmeklējot PKC mājaslapu ŠEIT vai sūtot priekšlikumus uz e-pastu pkc@pkc.mk.gov.lv.

 

 

Vairāk informācijas:
Sabīne Branta,
Latvijas Republikas Kultūras ministrijas
Kultūrpolitikas departaments
E-pasts: Sabine.Branta@km.gov.lv
Tālr. (+371) 67330349
Mājaslapa: www.km.gov.lv

 

14.01.2019.

 

16/01/2019