Arhīvs

Meistardarbnīca Rīgas Kinostudijā

No 10. līdz 14.decembrim Rīgas Kinostudijas 2.paviljonā notiks pirmā meistardarbnīca kino nozares profesionāļiem veltīta GAISMAI.

4 dienas topošie un esošie kino nozares profesionāļi filmu operatoru Ginta Bērziņa (Latvija) un Ramunasa Greičiusa (Lietuva) vadībā tiks iepazīstināti ar gaismošanas specifiku lielā paviljonā, tiks sniegtas nepieciešamās teorētiskās priekšzināšanas par gaismošanas tehniku, ar to uzstādīšanu saistītajām tehniskām detaļām, kā arī tiks doti konkrēti gaismošanas uzdevumi, kas darbnīcas dalībniekiem pašiem būs jārealizē.

Veiksmīgākai un efektīvākai meistardarbnīcas uzdevumu izpildei, praktiskā darbība būs veidota uz grupu darba principa, vienlaikus sniedzot iespēju katram tās dalībniekam veikt uzstādītos uzdevumus. Piektā meistardarbnīcas diena tiks veltīta paveikto uzdevumu analīzei un novērtējumam, uz ko balstoties plānots izveidot un attīstīt nākamo meistardarbnīcu programmu.

___________________________________________________________________________________________


Lai jebkura nozare izdzīvotu un turpinātu attīstīties, pat krīzes apstākļos ir nepieciešams rūpēties par nozarē strādājošo speciālistu profesionālās sagatavotības līmeni un tā atbilstību esošajam tirgus un nozares pieprasījumam. Kino nozares specifika Latvijā ir saistīta ar viļņveidīgām aktivitātēm pašmāju filmu ražošanas jomā, kas tieši korelē ar finansējuma piesaisti un piešķīrumu Latvijas kino nozarei. Strādājot pie vietējo filmu ražošanas, kā arī piedaloties sadarbības projektos ar ārvalstu filmu industrijas pārstāvjiem, ir nācies secināt, ka daudziem Latvijas filmu jomā strādājošajiem ir nepietiekama kvalifikācija un nepietiekamas praktiskās zināšanas. Tāpēc ļoti bieži tehniski sarežģītiem filmēšanas uzdevumiem tiek pieaicināti speciālisti, tehniskie darbinieki no citām valstīm. Līdz šim neviens Latvijā nav nopietni apzinājis filmu mākslas nozares specifiski-profesionālo apmācību sistēmu un nav radījis tālākizglītības centru, lai Latvija varētu konkurēt ar citām valstīm kā potenciāla un pievilcīga filmēšanas vieta ārzemju filmu ražotājiem, un veicinātu kopprojektu attīstību. Kino daudzās pasaules valstīs ir industrija, kas ienes lielus finansu līdzekļus valsts un konkrēto pašvaldību budžetos, un arī Latvijai ir potenciāls kļūt par sadarbības partneri starptautiskajiem kino ražotājiem.
 
Kamēr daudzās nozarēs pašreizējā ekonomiskā situācija ir nesusi pagrimumu un regresiju, ko asi izjūt arī kultūras nozarē strādājošie, Nodibinājums LKA Filmu skola, sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju, Rīgas Kinostudiju un vairākiem kino profesionāļiem no Gaismošanas firmas Cinevera LV, Studijas Arkofilm un ar daļēju Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālo atbalstu ir apkopojuši savus resursus un veltījuši savas pūles, enerģiju, lai šo laiku, kurā aktīvā filmēšana notiek minimāli vai daudzos gadījumos nenotiek vispār, izmantotu nozarē strādājošo un topošo kino speciālist zināšanu nostiprināšanai un jaunu zināšanu iegūšanai. Ir izveidots pirmais pilotprojekts vairāku meistardarbnīcu ciklā, kas savu uzmanību fokusē uz gaismošanas problemātiku lielā paviljonā – ir izveidota pirmā Gaismošanas tehnikas un paviljona apgaismojuma meistardarbnīca Rīgā.
 

Informācijai:
Daiga Livčāne
LKA Filmu skola
Meistardarbnīcu projektu vadītāja
Tel.: 22054413
LKAfilmschool@gmail.com

                Foto: Valdis Eglītis

09/12/2009