Arhīvs

Mainīts animācijas filmu projektu prezentāciju datums

Projektu publiska prezentācija notiks 2009.gada 14. septembrī (nevis 11. septembrī, kā tika minēts iepriekš).

Ar grozīto konkursa nolikumu var iepazīties pievienotajā dokumentā, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10/12, tālrunis 67358878.

 
Paziņojums par grozījumiem konkursa nolikumā publicēts 07.08.2009 laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 125.numurā.
 
Nolikums

10/08/2009