Arhīvs

LKA un Nacionālā Filmu skola aicina uz izvēles kursiem

Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) un Nacionālā Filmu skola piedāvā 2017. / 2018. studiju gada pavasara semestrī apmeklēt teorētiskus un praktiskus kursus dažādās mākslas jomās, kas būs saistoši gan nozares profesionāļiem kvalifikācijas celšanai, gan citiem interesentiem, kas vēlas papildināt vai iegūt jaunas zināšanas dažādās mākslas nozarēs. Pieteikšanās uz kursiem – līdz 16. februārim.

 

Šajā semestrī LKA sniedz iespēju interesentiem uzlabot savas valodu prasmes – piedāvāti tiek gan dažādi kursi zināšanu nostiprināšanai interesentiem ar priekšzināšanām, piemēram, modernās japāņu valodas integrētais kurss un franču valoda tiem, kuri dod priekšroku komunikatīvajam aspektam, kā arī radošā darbnīca zviedru valodā un spāņu teātra darbnīca tiem, kuriem tuvāka ir jaunrade. Šajā semestrī iespējams sākt apgūt itāļu valodu un spāņu valodu, kā arī uzzināt ko jaunu par cenzūru un kultūru Ķīnā viesprofesora Franka Kraushāra lekcijās.

Jaunizveidotā LKA Nacionālā filmu skola aicina gan praktiski, gan teorētiski gūt dziļāku ieskatu kino nozarē. Kā ierasts, norisināsies filmu lektorijs, kas šajā semestrī iepazīstinās ar “žanru zīmēm”, savā repertuārā iekļaujot gan tādus klasikas darbus kā Kasablanka un Putni, gan pēdējās desmitgades hītu Paģiras. 2. daļa. Interesenti, kas vēlas padziļināti apgūt operatora prasmes, aicināti uz Daiņa Juragas vadīto kursu Filmēšanas praktiskais seminārs, savukārt gūt ieskatu eksperimentālā kino teorijā un praksē palīdzēs Filmu skolas vadītājs Jānis Putniņš. Nodarbības notiks Filmu skolas telpās, Elijas ielā 17.

Profesors Jānis Siliņš piedāvās kursu Skatuves runas pamati, kurā būs iespējams apgūt veiksmīgas komunikācijas prasmes. Kurss plānots interaktīvā, elastīgā darba formā, iesaistot ķermeņa atbrīvošanas, elpošanas, balss un artikulācijas vingrinājumus, lai runātājs iemācītos pārvarēt stresu, atbrīvot ķermeni, runu strukturēt loģiski un atbilstoši tās mērķim, panākt drošu balss skanējumu un skaidru artikulāciju, pareizu elpošanu, izvēlētos optimālu runas tempu, tembru un intonāciju, lai atstātu patīkamu iespaidu uz sarunu biedru.

Kursā Grafikas dizains būs iespējams apgūt programmas un rīkus, ko ikdienā izmanto profesionāļi plakātu, bukletu, skrejlapu u.c. vizuālo materiālu veidošanā, iegūstot pamatprasmes, kas būs noderīgas ikvienam speciālistam, kas darbojas komunikācijā un sabiedriskajās attiecībās. Kursa apmeklētāji praktisku nodarbību laikā iegūs pamatprasmes darbā ar tādām programmām kā Adobe Illustrator un Adobe Photoshop.

LKA sadarbības augstskolu (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Mākslas akadēmija, RISEBA Audiovizuālās mediju mākslas departaments, LKA Latvijas Kultūras koledža, Rīgas Tehniskā universitāte) studentiem studiju kursu apmeklējums ir bez maksas. Pārējiem viesstudentiem par studiju kursu apguvi tiek noteikta maksa (sīkāka informācija ŠEIT).  Studiju kursa beidzēji saņem apliecību, kurā ir iekļautas ziņas par apliecības saņēmēju, studiju kursa nosaukumu un apjomu kredītpunktos, studiju kursa docētāja vārdu, uzvārdu un kvalifikāciju, kā arī studiju kursa vērtējumu.

Reģistrēties kursu apmeklējumam iespējams LKA Studiju daļā no 30. janvāra līdz 16. februārim. (Ance Kristāla, 31. kab., ance.kristala@lka.edu.lv, tālr. 67140174). Ar visiem akadēmijas piedāvātajiem studiju kursiem iespējams iepazīties LKA mājaslapā ŠEIT.

 

Papildu informācija:
Aija Lūse,
Latvijas Kultūras akadēmijas
sabiedrisko attiecību vadītāja
aija.luse@lka.edu.lv
Tel. 67114807, 29107218

 

9.02.2018.

09/02/2018