Arhīvs

Latvijas filmu demonstrēšanas atbalstu saņem divi projekti

Apstiprināti rezultāti NKC 18.05.2012. izsludinātājam konkursam Latvijas filmu demonstrēšanas atbalstam Latvijas reģionos.

Konkursa finansējums Ls 10 213 apmērā tiek piešķirts sekojošiem diviem projektiem:

Vislatvijas kino maratons
SIA „Anša Epnera studija AVE”, projekta vadītāja Inese Kļava
LVL 5 107,- 

Latvijā ražotu filmu demonstrēšana un popularizēšana

projekta Kinopunkts ietvaros
biedrība „Kultūrpunkts”, projekta vadītājas Kristīne Meirāne un Maija Kalniņa

LVL 5 106,-

 
Konkursa mērķis bija atbalstīt jaunāko Latvijas filmu sistemātisku un regulāru demonstrēšanu ārpus Rīgas, nodrošinot filmu programmu ģeogrāfiski vienmērīgu izplatīšanu Latvijas reģionos līdz 2013.gada jūnija beigām.
 
Konkursā iesniegtos projektus vērtēja NKC Citu filmu nozares projektu izplatīšanas projektu eksperti Agnese Zeltiņa (Rīgas Kinomuzeja vadītāja) un NKC pārstāvji Lelda Ozola un Zanda Dūdiņa.

Informācija: Uldis Dimiševskis, uldis.dimisevskis@nfc.gov.lv, 67358862

06/07/2012