Arhīvs

Kultūras programmas 2009. gadā

Apstiprinātas VKKF finansētas un Nacionālā Kino centra administrētas trīs kultūras programmas 2009. gadam.
1. Līdzfinansējums filmu projektiem Eiropas sabiedrisko fondu finansējuma piesaistei Ls 250 000;
2. Atbalsts Latvijas Kultūras Akadēmijas un Baltijas Filmu un Mediju skolas studentu filmām Ls 40 000;
3. Latvijas un Eiropas filmu demonstrēšana Latvijā Ls 35 000.

30/06/2008