Arhīvs

Konkurss uz Līdzfinansējumu filmu projektiem Eiropas sabiedrisko fondu finansējuma piesaistei

Saskaņā ar Ministru kabineta 10.06.2008 noteikumiem Nr.429 “Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu filmu nozares projektiem” NKC 29.10.2008 izsludina Valsts Kultūkapitāla fonda kultūras programmas „Līdzfinansējums filmu projektiem Eiropas sabiedrisko fondu finansējuma piesaistei” konkursu 2008.gada finansējuma sadalei. Pieejamais finansējums – LVL 10 500. Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas filmu konkurētspēju starptautiskā mērogā un atbalstīt Latvijas producentu dalību starpvalstu kopražojumos. Projekti iesniedzami NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10/12 līdz šā gada 21.novembrim plkst.15:00.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties pievienotajā dokumentā, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10/12, tālrunis 67358878.

Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 29.10.2008 laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 168.numurā.

Pievienotais dokuments: Nolikums.doc

29/10/2008