Arhīvs

Konkurss filmu veidotājiem LIVES IN TRANSITION

VideoAģentūra sadarbībā ar Šveices filmu skolu HEAD un Šveices aģentūru SDC (Swiss Agency for Development and Cooperation) izsludina konkursu filmu veidotājiem LIVES IN TRANSITION. Konkursa mērķis ir izveidot desmit 6min garus dokumentālos video portretus par Latviju un Latvijas cilvēkiem pārmaiņu periodā kopš iestāšanās Eiropas Savienībā.

Konkursam pieteikties var ikviens Latvijas filmu veidotājs līdz 3.oktobrim uz e-pasta adresi video@videoagentura.lv. Visu nepieciešamo informāciju par konkursu un pieteikšanos meklējiet facebook.com/Videoagentura.
 
Projekts LIVES IN TRANSITION ir jauna un inovatīva pieeja, kā ziņot Šveices sabiedrībai par rezultātiem, ko devušas Šveices mērķa investīcijas stabilitātes un labklājības veicināšanai paplašinātajā Eiropas Savienībā. Šāda veida atbalstu ir saņēmušas 10 valstis, kuras Eiropas Savienībai pievienojās 2014.gada 1.maijā, tajā skaitā, Baltijas valstis.
 
Šveices atbalsts Latvijai tika sniegts galvenokārt četrās jomās: drošība; vide un infrastruktūra; privātā sektora attīstība; cilvēkresursu un sociālā joma. Tostarp sadarbojoties Latvija un Šveice ir likusi lielu uzsvaru uz pieredzes apmaiņu kultūras, sociālajā, ekonomiskajā un politiskajā sfērā.
 
LIVES IN TRANSITION projekta mērķis ir sniegt ieskatu cilvēku dzīvē no Latvijas. Latvijas stāsti raisīsies ap valstī notiekošo pārejas procesu. Kā sociāli ekonomiskā pāreja ir ietekmējusi cilvēku dzīvi?
 
Projekta iznākums būs desmit 6 min gari video stāsti par Latvijas personībām vai personu grupām. Katrs video būs kā portrets no Latvijas sabiedrības, kas veicinās kultūras apmaiņu starp Šveici un Latviju.
 
Latvijas filmu veidotājiem ir uzlikta liela atbildība pret Baltijas kolēģiem, jo projekts pirmkārt tiek uzsākts Latvijā, un, ja tas pierādīsies kā veiksmīgs, tad līdzīgi stāsti tiks veidoti arī Igaunijā un Lietuvā.
 

22/09/2014