Arhīvs

Konkurss filmu projektiem līdzfinansējuma piesaistei

17.04.2009 NKC izsludina VKKF kultūras programmas “Līdzfinansējums filmu projektiem Eiropas sabiedrisko fondu finansējuma piesaistei” 2009.gada līdzekļu sadales konkursu ar kopējo finansējumu 120 000 Ls. 

Projekti iesniedzami NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10/12 līdz šī gada 30.oktobrim, plkst.16:00.
Ar konkursa nolikumu un citu informāciju iespējams iepazīties pievienotajos dokumentos, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10/12, tālrunis 67358878.
 
Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 10.06.2008 noteikumiem Nr.429 „Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu filmu nozares projektiem”. Paziņojums par konkursu izsludināšanu publicēts 17.04.2009. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 59. numurā.

Dokumenti:
Nolikums Līdzfinansējums.doc
Nolikums Eksperti.doc
Spēlfilmas Tāme.xls
Dokumentālās Filmas Tāme.xls
Animācijas Filmas Tāme.xls
Finansēšanas Plāna Forma.xls
Finansēšanas Plāna Aizpilde.doc
Vērtēšana Attīstīšana.doc
Veidlapa Spēlfilmas un Animāciju Filmas Ražošana.doc
Veidlapa Dokumentālās Filmas Ražošana.doc
MKnoteikumi Nr.429.doc
 

16/04/2009