Arhīvs

Jūnijā izsludinās “Rīgas filmu fonda” līdzfinansējuma konkursu ārvalstu filmu uzņemšanai

Līdzfinansējuma programmas “Rīgas filmu fonds” vērtēšanas komisijas sanāksmē apstiprināts nolikums 2020. gada konkursam par līdzfinansējumu ārvalstu filmu uzņemšanai Rīgā, paredzot izsludināt pieteikumu pieņemšanu no šī gada 1. jūnija. Rezultātus plānots paziņot jūlijā.

 

Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš ir atvērts, sākot no 2020. gada 1. jūnija līdz 2020. gada 30. septembra plkst. 12:00. Projektu iesniegšana Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Rīgā, Kungu ielā 7/9 vai pa pastu, vai ar kurjeru, nosūtot Rīgas pilsētas pašvaldībai Rīgā, Kungu ielā 7/9, LV-1539. Elektroniski (*.edoc formātā) pieteikums nosūtāms uz e-pasta adresi: apc@riga.lv. Dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Konkursam var pieteikt projektus, kas plāno pabeigt filmēšanu un iesniegt atskaites ziņojumu līdz 2020. gada 30. novembrim. Konkursa nolikums un projektam nepieciešamā dokumentācija – ŠEIT.

Plānotā Rīgas pašvaldības līdzfinansējuma summa ir 800 000 eiro. Līdzfinansējuma mērķis ir veicināt ārvalstu filmu uzņemšanu Rīgā un Latvijā, lai ne vien sniegtu atbalstu Latvijas kino industrijas darbības atsākšanai, bet arī ievērojami stimulētu ārvalstu finansējuma piesaisti Latvijas filmu nozarei un Rīgas popularizēšanai.

Konkursa vērtēšanas komisiju vada Rīgas domes Finanšu departamenta direktora pienākumu izpildītājs, Pašvaldības budžeta pārvaldes priekšnieks Uldis Rakstiņš. Komisijā darbojas Nacionālā Kino centra vadītāja Dita Rietuma, Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļas vadītāja Una Skrastiņa, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvaldes priekšniece Baiba Šmite un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Projektu vadības pārvaldes Investīciju nodaļas galvenā projektu vadītāja Laura Frinberga-Tuklere.

Pašvaldības līdzfinansējums veiksmīgi piesaista un izmanto ārvalstu ieguldījumu savas valsts ekonomikas sildīšanai un radošo industriju stimulēšanai. Par konkursa ietvaros atbalstāmām tiek uzskatītas visas izmaksas, kas attiecināmas uz Latvijas infrastruktūru, transporta, telpu un tehnikas īres, viesnīcu, komunālajiem, celtniecības un apsardzes pakalpojumiem, arī mākslinieciskiem un administratīviem darbiem, tādā veidā, gan ieinteresējot ārvalstu filmēšanas grupas darboties tieši Latvijā, gan arī veicinot visa veida uzņēmējdarbību Rīgā un Latvijā.

 

Informāciju sagatavoja:
Jana Jentkus
Rīgas domes pagaidu administrācijas padomniece
sabiedrisko attiecību jautājumos
e-pasts: jana.jentkus@riga.lv
tālrunis +371 29898082

 

19.05.2020.

19/05/2020