Arhīvs

Izstrādāts pētījums par filmu, starpmediju un interaktīvo spēļu attīstības potenciālu Latvijā

Pērnā gada novembrī Rīgā notikušais forums Riga Meetings. Transmedia uzsāka diskusiju par starpmediju un interaktīvo spēļu industriju Latvijā Ziemeļvalstu pieredzes kontekstā.

Forumā tika nolemts 2012. gada pirmajā pusē sapulcēt visus iespējamos (potenciālos) spēlētājus interaktīvo saturu/spēļu attīstības jomā: spēļu veidotājus, filmu veidotājus, IT speciālistus, valsts pārstāvjus, dizainerus, utt., lai izstrādātu tālākas attīstības pamatprincipus.
 
Dienu pirms LIAA, Nacionālā kino centra un IT klāstera rīkotās konferences Latvijas radošo industriju iespējas interaktīvo spēļu biznesā, kas notiks šo ceturtdien, 2012.gada 31.maijā, Nacionālais kino centrs piedāvā iepazīties ar tikko tapušo Zināšanu un inovāciju sabiedrības veikto pētījumu Filmu, starpmediju un interaktīvo spēļu attīstības potenciālu Latvijā, kas izstrādāts Baltijas jūras valstu reģiona programmas First Motion ietvaros.
 
Pētījumā apkopotā informācija liecina, ka Latvijā veiksmīgi darbojas spēļu veidotāji, kuri strādā dažādās platformās (CD, internets, sociālie tīkli, mobilās aplikācijas u.c.), un tās tiek izplatītas visā pasaulē, piemēram, ASV, Brazīlijā, Krievijā, Eiropas Savienībā u.c. Arī radīto produktu daudzveidība ir liela: spēles sociālajos tīklos, stratēģiskās spēles, online kāršu, sporta spēles u.c. Radīto spēļu u.c. produktu skaits nemitīgi pieaug, tā piemēram, pēdējo trīs gadu laiku portālā draugiem.lv ir radītas vairāk kā 100 dažādas spēles.
 
Bez komerciālo spēļu veidotājiem interneta (sociālo tīklu) un mobilajās vidēs, Latvijā darbojas arī bērniem domātu, izglītojošu, kultūras u.c. spēļu un starpmediju produktu veidotāji.
 
Tomēr pētnieki norāda uz vairākām problēmām kā kopējas nozariskās pārstāvniecības (asociācijas) neesamība, nozares dalībnieku savstarpēja nezināšana, komunikācijas trūkums, kopējo problēmu risināšana individuālā ceļā, ar spēļu nozari saistīto profesionāļu ierobežotais skaits, kā arī finanšu atbalsta instrumenta neesamība, pretēji Ziemeļvalstu, piemēram, Dānijas un Somijas pieredzei, kur interaktīvo spēļu nozares attīstīšanai valsts iegulda vairākus miljonus eiro gadā, panākot nozīmīgu šīs industrijas attīstību, kas šobrīd jau veido daudzu miljonu apgrozījumu.
 
Šī pētījuma mērķis bija apkopot informāciju par esošo situāciju, kā arī izstrādāt un sniegt rekomendācijas nepieciešamajiem valsts atbalsta pasākumiem turpmākai rīcībai, lai Latvijā attīstītu jaunus audiovizuālus, interaktīvu spēļu un starpnozares projektus un produktus, kā arī veicinātu starpnozaru sadarbību un attīstītu jaunas sadarbības formas un ietvarus.
 
LIAA, Nacionālā kino centra un IT klāstera rīkotajā konferencē Latvijas radošo industriju iespējas interaktīvo spēļu biznesā plānots pievērst uzmanību pētījumā atklātajiem nozares klupšanas akmeņiem un strādāt pie atbalsta instrumentu izveides.
 
PĒTĪJUMS
 
Citi projekta FIRST MOTION ietvaros veiktie pētījumi
 
IPR GUIDE
 
Rakstu izlase par Latvijas filmām
 
Par projektu FIRST MOTION

30/05/2012