Arhīvs

Izsludināts konkurss līdzfinansējuma programmas „Rīgas filmu fonds” ārvalstu filmu uzņemšanai Rīgā

Rīgas dome izsludina Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma programmas Rīgas filmu fonds ārvalstu filmu uzņemšanai Rīgā iepirkuma konkursu (RDUKC2011/1).

Rīgas filmu fonds ir līdzfinansējuma programma ārvalstu filmu uzņemšanai Rīgā un tika izveidots 2010. gadā, Rīgas domei sadarbojoties ar Nacionālo Kino centru. 

Konkursā var piedalīties Latvijā reģistrēti filmu producenti, kuri iepirkuma pieteikuma iesniegšanas brīdī ir noslēguši sadarbības/kopražojuma priekšlīgumu vai līgumu ar ārvalsts filmu producēšanas kompāniju par kino vai televīzijas pilnmetrāžas spēlfilmas vai dokumentālās filmas Rīgas pilsētā uzņemšanu un paredzētā finansējuma ieguldījuma apmēru, kura minimālais kopējais ārvalsts filmas projekta budžets – LVL 500 000.
 
Šīs programmas mērķis ir veicināt ārvalstu filmu uzņemšanu Rīgā, radīt jaunas darba vietas, piesaistīt investīcijas Rīgai, veicināt nacionālās kino industrijas attīstību, kā arī popularizēt Rīgas pilsētu.

Konkursa nolikumu var saņemt klātienē Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centrā, Rīgā, Rātslaukumā 1, 148.kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00, Rīgas domes mājas lapā www.filmriga.lv vai elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi dace.lesinska@riga.lv.

Konkursa pieteikumi jāiesniedz līdz 11.03.2011. plkst. 12.00 Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Rīgā, Kungu ielā 7/9, vai ierakstītā vēstulē jānosūta Rīgas domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centram Rīgā, Rātslaukumā 1, LV-1539. Elektroniski (*.edoc formātā) pieteikums nosūtāms uz e-pasta adresi: dace.lesinska@riga.lv. Dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
 

11/02/2011