Arhīvs

Izsludināts kārtējais “Rīgas filmu fonda” konkurss

Konkursam var pieteikties projekti, kas plāno pabeigt filmēšanu un iesniegt atskaites ziņojumu līdz 2015. gada 30. novembrim.

Film_Riga_logo

Rīgas dome izsludina konkursu Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma programmā „Rīgas filmu fonds” ārvalstu filmu uzņemšanai Rīgā. Konkursa pieteikumi jāiesniedz līdz 13.04.2015. Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Rīgā, Kungu ielā 7/9, vai pa pastu jānosūta Rīgas pilsētas izpilddirektoram Rīgā, Kungu ielā 7/9, LV-1539. Elektroniski (*.edoc formātā) pieteikums nosūtāms uz e-pasta adresi: Dace.Lesinska@riga.lv. Dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Konkursa organizētāji lūdz ņemt vērā, ka jaunajā konkursā ir būtiskas izmaiņas, tāpēc rūpīgi jāiepazīstas ar visu nolikuma tekstu un iesniedzamo dokumentu prasībām.

Visa informācija par konkursu šeit:
https://www.riga.lv/LV/Channels/Business/atbalsts/filmu_fonds/default.htm

13/03/2015