Arhīvs

Izsludināts 2011.gada animācijas filmu konkurss

NKC 04.01.2011. izsludina 2011.gada animācijas filmu projektu konkursu ar kopējo pieejamo finansējumu 156 400 LVL.

Konkursa mērķis ir atbalstīt ražošanas turpināšanu vai pabeigšanu NKC iepriekš finansētiem īsmetrāžas un pilnmetrāžas animācijas filmu projektiem, kuru ražošana ir uzsākta. Konkurss tiek rīkots projektiem, kuri saskaņā ar NKC noslēgtajiem finansēšanas līgumiem par projekta īstenošanu ir saņēmuši finansējumu filmas ražošanas posmam un tādējādi, pamatojoties un MK noteikumu Nr.975 37.punktu, var pretendēt uz finansējumu filmas ražošanas turpināšanai vai pabeigšanai. 

Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”.
 
Projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10/12 līdz šā gada 4.februārim plkst.15:00.
 
Ar konkursa nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties pievienotajos dokumentos, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10/12, tālrunis 67358878.
 
Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 04.01.2011. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 1.numurā.
 

KONKURSA NOLIKUMS

EKSPERTU NOLIKUMS

FINANSĒŠANAS PLĀNS_VEIDLAPA

FINANSĒŠANAS PLĀNS_NORĀDĪJUMI

TĀME_PARAUGS

MK NOTEIKUMI NR.975

04/01/2011