Arhīvs

Izsludināti spēlfilmu un dokumentālo filmu konkursi

NKC 26.01.2010. izsludina filmu projektu konkursus.                          

1. Ar NKC atbalstu ražošanā esošu spēlfilmu projektu 2011.gada konkurss ar pieejamo finansējumu 130 000 LVL. Konkursa mērķis ir atbalstīt ražošanas pabeigšanu NKC iepriekš finansētiem pilnmetrāžas spēlfilmu projektiem, kuru ražošana ir uzsākta. Konkurss tiek rīkots projektiem, kuri saskaņā ar NKC noslēgtajiem finansēšanas līgumiem par projekta īstenošanu ir saņēmuši finansējumu filmas ražošanas posmam un tādējādi, pamatojoties un MK noteikumu Nr.975 37.punktu, var pretendēt uz finansējumu filmas ražošanas turpināšanai vai pabeigšanai.

2. 2011.gada spēlfilmu projektu konkurss ar pieejamo finansējumu 250 200 LVL. Konkursa mērķis ir atbalstīt ne mazāk kā 2 (divu) pilnmetrāžas spēlfilmu projektu ražošanu filmēšanas un/ vai pēcapstrādes posmā. Konkursā atbalsta tikai tos projektus, kuru filmēšanu vai pēcapstrādes posmu plānots pabeigt 2011.gadā.
 
3. Ar NKC atbalstu ražošanā esošu dokumentālo filmu projektu 2011.gada konkurss ar pieejamo finansējumu 97 920 LVL. Konkursa mērķis ir atbalstīt ražošanas turpināšanu vai pabeigšanu NKC iepriekš finansētiem dokumentālo filmu projektiem, kuru ražošana ir uzsākta. Konkurss tiek rīkots projektiem, kuri saskaņā ar NKC noslēgtajiem finansēšanas līgumiem par projekta īstenošanu ir saņēmuši finansējumu filmas ražošanas posmam un tādējādi, pamatojoties un MK noteikumu Nr.975 37.punktu, var pretendēt uz finansējumu filmas ražošanas turpināšanai vai pabeigšanai.
 
4. 2011.gada dokumentālo filmu projektu konkurss ar finansējumu 24 480 LVL. Konkursa mērķis ir atbalstīt ražošanas uzsākšanu, turpināšanu vai pabeigšanu NKC un/vai Valsts Kultūrkapitāla fonda iepriekš finansētiem dokumentālo filmu projektiem. Konkurss tiek rīkots (a) projektiem, kuri saskaņā ar NKC noslēgtajiem finansēšanas līgumiem par projekta īstenošanu ir saņēmuši finansējumu filmas projekta attīstīšanai un (b) projektiem, kuri saskaņā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda noslēgtajiem finansēšanas līgumiem par projekta īstenošanu ir saņēmuši finansējumu projekta attīstīšanai vai ražošanai.
 
Projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10/12 līdz šā gada 4.martam plkst.12:00.
 
Projektu konkursi izsludināti saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”.
 
Ar konkursu nolikumiem un tā pielikumiem var iepazīties pievienotajos dokumentos, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10/12, tālrunis 67358878.
 
Paziņojums par konkursu izsludināšanu publicēts 26.01.2011. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 14.numurā.
 
Informācija: Uldis Dimiševskis, uldis.dimisevskis@nfc.gov.lv, 67358862.
 

Nolikums_Spēlfilmas (ražošanā esošas)

Nolikums_Spēlfilmas

Nolikums_Dokumentālās filmas (ražošanā esošas)

Nolikums_Dokumentālās filmas

Nolikums_Eksperti

Finansēšanas plāns_Forma

Finansēšanas plāns_Instrukcija

Vērtēšanas kritēriji

MK noteikumi Nr.975

26/01/2011