Arhīvs

Izsludina līdzfinansējuma konkursu ārvalstu filmu veidošanai Latvijā

Šodien, 16. maijā, Nacionālais Kino centrs (NKC) izsludina līdzfinansējuma konkursu ārvalstu filmu veidošanai Latvijā ar pieejamo finansējumu Eur 135 097. Konkursa mērķis ir piesaistīt ārvalstu finansējumu Latvijas filmu nozarei, kā arī veicināt nozares konkurētspēju un profesionālo izaugsmi.

 Līdzfinansējums var tikt piešķirts filmām, kas daļēji vai pilnībā tiek uzņemtas Latvijā, sadarbojoties ar Latvijas producentu un pakalpojumu sniedzējiem. Ja filmas darbība norisinās Latvijā un Latvijas ainavas un arhitektūra ir atpazīstama, iespējams saņemt līdzfinansējumu 25 procentu apmērā. Līdzfinansējuma iespējamais apmērs ir 20 procenti, ja filmā Latvija spēlē kādu citu valsti. Piemēram, iepriekšējos projektos Rīgā ir uzņemtas filmu ainas no Berlīnes, Helsinkiem, Sanktpēterburgas.

„Valsts budžeta līdzekļu piešķiršana ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā ir ieguldījums ekonomikas attīstībā. Līdzfinansējums tiek piešķirts, lai segtu daļu no filmas uzņemšanas pakalpojumiem, kas saņemti Latvijā: gan personāla izmaksas, tehnikas īri, gan transporta, degvielas un celtniecības izmaksas, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumus, apsardzi, telekomunikācijas, visdažādāko preču un materiālu iegādi u.c. Tātad faktiski tiek veikts pasūtījums šo pakalpojumu izmantošanai. Kad Latvijā ierodas filmēšanas grupa, tiek izmantoti dažādi pakalpojumi, iegādātas preces un tas veicina ekonomiku, īpaši reģionos,” skaidro NKC vadītāja Dita Rietuma.
 
Latvija ir vienīgā Baltijas valsts, kurā darbojas šāds nacionāla mēroga līdzfinansējuma mehānisms. NKC piešķir līdzfinansējumu ārvalstu filmu uzņemšanai otro gadu, taču jau piekto gadu veiksmīgi darbojas Rīgas domes izveidotais Rīgas filmu fonds, kas sadarbojies ar filmu veidotājiem no Japānas, Dienvidkorejas, Krievijas, Indijas, Lielbritānijas, Dānijas un citām valstīm.
 
Projektu iesniegšanas termiņš ir 10.jūnijs. Informācija par konkursu šeit.
 

Call
Send SMS
Add to Skype
You’ll need Skype CreditFree via Skype

 

16/05/2014