Arhīvs

Izsludina konkursu Latvijas filmu demonstrēšanas atbalstam Latvijas reģionos

Ar mērķi atbalstīt jaunāko Latvijas filmu sistemātisku un regulāru demonstrēšanu ārpus Rīgas, NKC izsludina šā gada konkursu Latvijas filmu demonstrēšanas atbalstam Latvijas reģionos ar pieejamo finansējumu 10 213 LVL.

Projekti saskaņā ar nolikumu tiks vērtēti divās kārtās, pirmā – projekta administratīvā atbilstība, bet otrā – kvalitātes kritēriji. Tie ietver gan idejas oriģinalitātes un aktualitātes prasību, gan arī konkrētu mārketinga un reklāmas aktivitāšu plānu pasākumu efektīvai norisei.
 
Ar pilnu konkursa nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties www.nkc.gov.lv, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10/12, tālrunis 67358878.
 
Projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10/12 līdz šā gada 14.jūnijam plkst.12:00.
 
Informācijai: Uldis Dimiševskis, Nacionālā Kino centra vadītājas vietnieks filmu ražošanas jautājumos uldis.dimisevskis@nfc.gov.lv
 

Nolikums_Izplatīšana

Nolikums_Eksperti

MK noteikumi Nr.975

13/05/2011