Arhīvs

Izsludina konkursu Latvijas filmu demonstrēšanas atbalstam Latvijas reģionos

NKC 18.05.2012. izsludina 2012.gada konkursu Latvijas filmu demonstrēšanas atbalstam Latvijas reģionos ar pieejamo finansējumu 10 213 LVL. 

Konkursa mērķis ir atbalstīt jaunāko Latvijas filmu, kas saņēmušas NKC vai VKKF atbalstu, sistemātisku un regulāru demonstrēšanu ārpus Rīgas, nodrošinot šo filmu ģeogrāfiski vienmērīgu izplatīšanu filmu programmu ietvaros Latvijas reģionos līdz 2013.gada jūnija beigām. Jaunākās Latvijas filmas šī konkursa izpratnē ir spēlfilmas un dokumentālās filmas, kas pabeigtas vai kuru pabeigšana plānota 2012.gadā, un animācijas filmas, kas pabeigtas ne agrāk kā 2010.gadā.                      

Projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10/12 līdz šā gada 22.jūnijam plkst.12:00.
 
Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 18.05.2011. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 77.numurā.
 
Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”.
 
Nolikums_Izplatīšana
Nolikums_Eksperti
MK noteikumi Nr.975

18/05/2012