Arhīvs

Ilze Gailīte Holmberga: Finansējuma palielinājums sekmēs filmu nozares attīstību

Pēc deviņu gadu darba Nacionālajā Kino centrā tā vadītāja Ilze Gailīte Holmberga darbu turpinās Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerības vecākā konsultanta amatā, savukārt Kultūras ministrija izsludinās konkursu uz Nacionālā Kino centra vadītāja amatu. „Šobrīd filmu nozarē ir pavērsiena punkts, palielinātā finansējuma apstākļos iespējams gan turpināt īstenot uzsāktos darbus un plānotās iniciatīvas, gan paredzēt arī pavisam jaunas ieceres nākamajam periodam,” secina Ilze Gailīte Holmberga.

Sadarbojoties ar filmu nozares nevalstiskajām organizācijām, Nacionālajam Kino centram izdevies panākt gandrīz divkārt lielu filmu nozares valsts finansējumu 2014. gadam: no 1,5 miljoniem eiro 2013. gadā līdz 2,7 miljoniem eiro šogad. Šī summa tiks piešķirta filmu nozares projektiem vairākos konkursos šī gada laikā.

„Tikko esam izsludinājuši arī līdzfinansējuma konkursu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā, kas sekmē otru filmu nozares segmenta – servisa pakalpojumu – attīstību, veicina kopprodukciju rašanos un Latvijas ekonomikas attīstību kopumā. Šāds nacionāla mēroga valsts finansēts mehānisms ir unikāls Baltijas valstīs,” stāsta Nacionālā Kino centra vadītāja Ilze Gailīte Holmberga.

I. Gailīte Holmberga Nacionālajā Kino centrā strādā kopš 2004.gada. Atskatoties uz paveikto, par vienu no būtiskākajiem mezglu punktiem var minēt Filmu likuma pieņemšanu 2010. gadā, līdztekus pieņemti vēl citi filmu nozari regulējoši normatīvie akti, tā kā šobrīd normatīvā bāze uzskatāma par sakārtotu līdzvērtīgi citu Eiropas valstu filmu atbalsta sistēmām.

Īpaša nozīme ekonomiskās krīzes gados bija NKC radītajai iespējai piesaistīt Eiropas fondus Latvijas filmu nozares projektiem: tos atbalstīja Media, Eurimages, INTERREG un citi fondi.

Gan filmu nozares profesionāļiem, gan plašākai skatītāju auditorijai bija pieejamas vairākas pēc I. Gailītes Holmbergas iniciatīvas tapušas norises: Latvijā iedibināts un uzturēts Baltijas jūras dokumentālo filmu forums – nozīmīgākais dokumentālo filmu pasākums Baltijas valstīs; nozares attīstībai nozīmīgs notikums jau piecus gadus bijis Riga Meetings – starptautisks pasākums Baltijas jūras reģiona audiovizuālā satura producentiem. 2009. gadā aizsāktā iniciatīva nodrošināt Latvijas filmu pieejamību Latvijas bibliotēku iekšējā tīklā bija inovatīvs pasākums arī Eiropas mērogā.

13/01/2014