Arhīvs

Iesniegti seši projekti par trīs miljoniem ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā

Šodien, 26. jūlijā plkst. 12:00, noslēgusies projektu iesniegšana Nacionālā kino centra izsludinātajam konkursam par valsts budžeta līdzfinansējuma 300 000 latu apmērā piešķiršanu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā. Konkursa mērķis ir atbalstīt ārvalstu filmu uzņemšanu Latvijā, vienlaikus veicinot gan filmu profesionāļu nodarbinātību un konkurētspēju, gan kopējo Latvijas ekonomikas un radošo industriju attīstību.

Iesniegti seši projekti par kopējo summu vairāk nekā 3 miljoni latu ārvalstu finansējuma plānotā izlietojuma Latvijā. Projektus iesniegušas piecas Latvijas studijas: Film Angels Studio, Mistrus Media, Sun & Moon Pictures, Tal Filma un Boheme International. Plānots uzņemt četras pilnmetrāžas spēlfilmas un divas televīzijas daudzsēriju filmas, četros projektos paredzēta sadarbība ar Krieviju, vienā – ar Čehiju un vienā – ar Indiju.
 
„Seši iesniegti projekti šajā konkursā ir daudz. Tas uzrāda filmu nozares aktivitāti un gatavību īsā laikā īstenot apjomīgus ārvalstu projektus un vienlaikus apliecina šāda valsts finansējuma nepieciešamību nozares attīstībai,” secina NKC vadītājas vietnieks Uldis Dimiševskis.
 
Ja visi plānotie projekti tiktu īstenoti, tad laika posmā no šī gada augusta līdz novembra sākumam Latvijā tiktu iztērēts ārvalstu finansējums 3 miljoni latu apmērā ar filmu uzņemšanu saistītās izmaksās, tai skaitā algojot personālu, īrējot tehniku un pakalpojumus, apmaksājot transporta, apsardzes, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumus, veicot visdažādāko preču un materiālu iegādi u.c.
 
Jāņem vērā, ka līdzfinansējuma konkursam atvēlētais budžets ir 300 000 latu un katra projekta iesniedzējs rēķinās ar finansējumu 20–25 procentu apjomā no Latvijā izlietotā finansējuma. Trīs no sešiem iesniegtajiem projektiem jau uzvarējuši arī konkursā par Rīgas domes Rīgas Filmu fonda līdzfinansējumu, tomēr, saskaņā ar NKC konkursa nolikumu, kopējais publiskais finansējums projektam nedrīkst pārsniegt 25 procentus.   Projektu izvērtēšanai NKC ir izveidojis komisiju trīs cilvēku sastāvā, kas, ņemot vērā Ministru kabineta apstiprinātus vērtēšanas kritērijus, izlems, cik projektiem un kādā apjomā finansējums tiks piešķirts.
 
NKC izveidotajā komisijā strādās trīs eksperti: NKC vadītājas vietnieks filmu ražošanas jautājumos Uldis Dimiševskis, Rīgas Filmu fonda pārstāve, Rīgas pilsētas izpilddirektora palīdze uzņēmējdarbības jautājumos Dace Lešinska, un filmu nozari pārstāvēs pieredzējušais filmu producents, operators un producējošās kompānijas Vides filmu studija vadītājs Uldis Cekulis. Projekti tiks izvērtēti un lēmums pieņemts līdz 15. augustam.
 
Projekti tiks vērtēti, ņemot vērā plānotās filmas uzņemšanas izmaksas Latvijā, ar augstāku punktu skaitu novērtējot, piemēram, tos spēlfilmu projektus, kuru plānotās izmaksas pārsniegs 500 000 latu. Liela nozīme tiks piešķirta arī Latvijas filmu nozares profesionāļu iesaistīšanai filmēšanas procesā, attiecīgi novērtējot Latvijas režisora, pirmā plāna lomas atveidotāja, scenārija autora, galvenā operatora, galvenā mākslinieka vai mūzikas autora iesaistīšanu filmas tapšanā. Vērtējot projektus, svarīga būs arī Latvijas un ārvalstu puses producentu pieredze, kā arī filmas izplatīšanas plāni.
 

26/07/2013