Arhīvs

Iesniegti 52 filmu projekti valsts finansējuma saņemšanai

Vakar, 29. maijā, noslēdzās projektu iesniegšana Nacionālā kino centra (NKC) izsludinātajiem konkursiem par valsts finansējuma piešķiršanu filmu projektu attīstīšanai un debijas filmu ražošanai. Kopā saņemts liels skaits projektu – 52.

„Tas, ka tik liels skaits projektu iesniegts konkursiem, kas vērsti uz jaunu ideju attīstīšanu, apliecina, ka filmu nozare ir vitāla un radoša un nepieciešams valsts atbalsts ieceru īstenošanā,” secina NKC vadītājas vietnieks filmu ražošanas jautājumos Uldis Dimiševskis. „Debijas konkursu izsludinājām pirmo reizi un nezinājām, cik liela atsaucība sagaidāma. No 17 iesniegtajiem projektiem 12 ir spēlfilmu projekti – tas ir saprotams, jo lielākā daļa jauno autoru bieži vēlas apliecināt sevi tieši spēlfilmu veidošanā. Žēl, ka iesniegts tikai viens animācijas filmas projekts – tas var liecināt gan par jauno autoru trūkumu, gan par to, ka producenti nelabprāt iesaistās jaunu autoru iniciatīvu atbalstīšanā.” Debijas konkursa finansējums ir 186 tūkstoši eiro.
 
Savukārt uz filmu projektu attīstīšanas konkursam atvēlēto finansējumu 130 tūkstošu eiro apmērā pretendē 35 projekti: 19 spēlfilmu, 12 dokumentālo filmu un 4 animācijas. Projekta attīstīšana ietver scenāriju rakstīšanu, tēmu izpēti, tēlu un vizuālo risinājumu izstrādi un citus projekta sagatavošanas posma darbus. „Projektu attīstīšanas konkursu nebija iespējams izsludināt jau ilgāku laiku, tomēr ilgi gaidītais finansējuma palielinājums 2014. gadam ļāva to atjaunot. Lielā atsaucība parāda, ka nozare ir izjutusi atbalsta trūkumu šim svarīgajam projekta uzsākšanas posmam,” secina U. Dimiševskis.
 
Divu nedēļu laikā tiks izvērtēta projektu atbilstība administratīvajiem kritērijiem un tiem atbilstoši projekti nodoti ekspertu vērtējumam, tiks organizētas arī debijas konkursam iesniegto projektu publiskās prezentācijas. Filmu projektu attīstīšanas konkursā iesniegtie projekti publiski prezentēti netiks, ņemot vērā to atšķirīgās attīstības stadijas. Konkursa rezultāti būs zināmi mēneša laikā.
 
Konkursā iesniegtos projektus vērtēs NKC spēlfilmu eksperti Andis Mizišs un Edmunds Jansons, animācijas filmu eksperti Zane Balčus un Dzintars Krūmiņš, dokumentālo filmu eksperti Pēteris Krilovs un Anna Rozenvalde, kā arī NKC pārstāvis Uldis Dimiševskis – visās ekspertu komisijās.

30/05/2014