Arhīvs

Grozījumi filmu ražošanas konkursa nolikumā

Pēc konsultācijām ar nozares profesionāļiem un Filmu padomi Nacionālais Kino centrs 9. februārī izsludina grozījumus 2015. gada filmu ražošanas konkursa nolikumā, līdz ar to projektu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz mēnesim no grozījumu izsludināšanas dienas un tagad ir 2015. gada 9. marts.

Galvenās izmaiņas nolikumā – nemainoties kopējam finansējuma apjomam, kas pieejams jaunu projektu ražošanai (911 954 EUR), mainīts tā sadalījums pa filmu veidiem (konkursa nolikuma 5. punkts), katrā no tiem ņemot vērā ražošanā esošo projektu pabeigšanai nepieciešamās summas, kas tiks sadalītas konkursā aprīlī. Tā kā finansiāli ietilpīgu ražošanā esošo projektu plānotās izmaksas jūtami ietekmē dokumentālajām filmām šajā konkursā pieejamo finansējumu, jau martā tiks izsludināta pirmā kārta konkursam “Latvijas filmas Latvijas simtgadei”, ar mērķi atbalstīt dokumentālo filmu projektus.

Nelielas izmaiņas ir arī konkursa nolikuma 3., 4. un 6. punktā, kā arī 12. punktā, kas nosaka konkursa projektu iesniegšanas termiņu – tas pārcelts uz 2015. gada 9. martu, līdz pulksten 12:00 projekti jānogādā Nacionālajā Kino centrā Rīgā, Peitavas ielā 10 (tālr. 67358878) vai jānosūta pa pastu uz minēto Kino centra adresi, nodrošinot projekta saņemšanu līdz noteiktajam termiņam.

Atkārtots atgādinājums par jaunumu šāgada projektu administratīvajā vērtēšanā: stingri tiek ievērots Filmu likuma 4. pants, kas nosaka – filmām, kas saņēmušas publisko finansējumu (atbalstu NKC vai VKKF konkursos), gada laikā pēc pabeigšanas jāiesniedz kopija Latvijas Nacionālajam arhīvam. Ja producents nav izpildījis šo prasību attiecībā uz savām iepriekšējām filmām, tad ar jauniem projektiem konkursos nevar piedalīties.

Vairāk informācijas:
Uldis Dimiševskis
Uldis.dimisevskis@nfc.gov.lv
67358862, 26959190

Saite uz paziņojumu “Latvijas Vēstnesī” par grozījumiem nolikumā:
https://www.vestnesis.lv/op/2015/27.PD2

09/02/2015