Arhīvs

First Motion – inovatīvu audiovizuālu projektu konkurss

Nacionālais Kino centrs izsludina starpmediju (cross-media) projektu konkursu (B daļas pakalpojumu iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu) starpvalstu sadarbības projekta First Motion ietvaros.

Konkursā aicinām piedalīties plaša profila audiovizuālo stāstu veidotājus, kuru mērķis ir eksperimentēt un veidot audiovizuālu produktu dažādām izplatīšanas platformām – gan tradicionālajām – kā kino un TV, gan jaunajām platformām – kā spēle, internets, mobilie telefoni. 

Projektu iesniegšanas termiņš – š.g. 14. maijs. Projekta finansējums – līdz 19 999 LVL.
Finansējumu saņēmušo audiovizuālo projektu autoriem projektu attīstīšanas laikā būs iespēja piedalīties divos starptautiskos semināros par inovatīvu audiovizuālu projektu veidošanu un izplatīšanu.
 
Projektu finansē Baltijas jūras reģiona programma INTERREG, tajā piedalās septiņas Baltijas jūras reģiona valstis.
 
Plašāka informācija: Ilze Gailīte Holmberga, tel. 29353786, e-pasts: ilze.gailite@nfc.gov.lv.
 

Pieteikuma veidlapa (LV)

Vadlīnijas (LV)

Pieteikuma veidlapa (ENG)

Vadlīnijas (ENG)

01/04/2010