Arhīvs

Filmu projektu konkursi

Nacionālais Kino Centrs 27.01.2009. izsludina filmu projektu konkursus: 

2009. gada dokumentālo filmu projektu konkurss ar kopējo pieejamo finansējumu 148 716 LVL. Konkursa mērķis ir atbalstīt dokumentālo filmu projektu attīstīšanu un ražošanu.

2009. gada animācijas filmu projektu konkurss ar kopējo pieejamo finansējumu 190 026 LVL. Konkursa mērķis ir atbalstīt ražošanas turpināšanu NKC iepriekš finansētiem īsmetrāžas un pilnmetrāžas animācijas filmu projektiem, kuru ražošana ir uzsākta.

2009. gada spēlfilmu projektu konkurss ar kopējo pieejamo finansējumu 812 430 LVL. Konkursa mērķis ir atbalstīt ražošanas turpināšanu filmēšanas pabeigšanas un pēcapstrādes posmā NKC iepriekš finansētiem pilnmetrāžas spēlfilmu projektiem.

 
Projekti iesniedzami NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10/12 līdz šā gada 16.februārim plkst.16:00.
 
Ar konkursa nolikumiem un to pielikumiem var iepazīties pievienotajos dokumentos, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10/12, tālrunis 67358878.
 
Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 10.06.2008 noteikumiem Nr.429 „Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu filmu nozares projektiem”. Paziņojums par konkursu izsludināšanu publicēts 27.01.2009. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 14.numurā.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nolikums DOKFILMAS
Nolikums ANIMĀCIJA
Nolikums SPĒLFILMAS
Nolikums EKSPERTI

MK noteikumi Nr.429
 
 

Finansēšanas plāns
Finansēšanas plāns (instrukcija)

Tāme DOKFILMA
Tāme ANIMĀCIJA
Tāme LEĻĻU ANIMĀCIJA
Tāme SPĒLFILMA

Vērtēšana DOKFILMA RAŽOŠANA
Vērtēšana ATTĪSTĪŠANA
Vērtēšana SPELFILMA, ANIMĀCIJA RAŽOŠANA
 
 

27/01/2009