Arhīvs

Filmu nozares stratēģijas seminārs “Miljons piecos gados”

Nacionālā Kino centrs un KM Filmu padome 5. decembrī rīko semināru par filmu nozares attīstības jautājumiem Miljons piecos gados.  
Seminārā tiks meklēti ceļi uz izcilību filmu ražošanā, izplatīšanā un nozares izglītībā un tā uzdevums – izstrādāt vadlīnijas filmu nozares attīstībai nākamajiem pieciem gadiem.

Stratēģija tiks izstrādāta 3 darba grupās: Ražošana un pārvalde (vadītājs Guntis Trekteris); Filmu izplatīšana (vadītāja Kristīne Matīsa) un Nozares izglītība (vadītājs Jānis Putniņš).

Seminārā piedalīsies Kultūras ministre Helēna Demakova. Par situācija filmu nozarē ziņos NKC direktore Ilze Gailīte-Holmberga. Tiks nolasīti sekojoši ziņojumi:
Latvijas televīzijas  un filmu nozares sadarbības perspektīvas – Arnis Kuprišs, LTV;
Latvijas un Eiropas filmu izplatīšanas pieredze- Oskars Killo, ACME;
Skatījums uz filmu nozares izglītības iespēju attīstību – Līga Gaisa, Ilona Bičevska, Baltijas Filmu un Mediju skola;
Izcilība un filmu komerciālie panākumi – Dita Rietuma, kino kritiķe.
 
Seminārs  notiks Rīgā, Gētes institūta telpās, Torņa ielā 1, no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Atbalsta Baltic Film & TV Fund.

04/12/2008