Arhīvs

EK atbalsts Latvijas filmu nozarei

Eiropas Komisija apstiprina Latvijas filmu nozares atbalsta sistēmu par 43 miljoniem eiro.
Briselē, 2008. gada 17. jūlijā

Veiksmīgi noslēdzies Nacionālā Kino centra darbs Latvijas filmu nozares finansēšanas sistēmas saskaņošanā ar Eiropas Savienības noteikumiem – tas nozīmē, ka no šī brīža valsts atbalsta sadale filmu nozarē notiks atbilstoši Eiropas vadlīnijām.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas (EK) līguma valsts atbalsta noteikumiem Komisija apstiprināja Latvijas filmu nozares atbalsta sistēmu līdz 2013. gada 31. decembrim, tā paredz atbalsta regulējumu līdz summai 43 miljonu eiro apmērā (ja turpmākajos gados no valsts budžeta filmu nozarei tiks piešķirta lielāka summa, tā būs jāsaskaņo atsevišķi). Sešu gadu atbalsta sistēmā ir ietverti visi pasākumi kino attīstībai Latvijā; filmu atbalsta sistēmas galvenais mērķis ir atbalstīt un veicināt kino kultūru Latvijā – tajā paredzētas tiešas dotācijas Latvijas kino attīstībai, filmu ražošanai un izplatīšanai, kā arī citiem filmu nozares pasākumiem.

Komisija konstatēja, ka atbalsta sistēma atbilst gan EK līgumā paredzētajam nosacījumam par kultūras veicināšanu, gan ES tiesiskajam regulējumam attiecībā uz filmu ražošanu.

Konkurences komisāre Nēlī Krosa (Neelie Kroes) šajā sakarībā teica: „Esmu gandarīta par ciešo sadarbību ar Latvijas Nacionālo kino centru un Latvijas Komercdarbības atbalsta kontroles departamentu. Šī sadarbība palīdzēja Komisijai izprast sarežģīto situāciju Latvijas kino kultūrā un ātri apstiprināt sistēmu.” Jāpiebilst, ka Latvijas valsts atbalsta sistēmas apstiprināšanas laiks – divi mēneši un divas dienas – ir rekordīss, nevienai citai valstij līdz šim nebija izdevies to izdarīt tik ātri.

Komisija, izvērtējot tiešās dotācijas filmu ražošanai, pamatojās uz ES valsts atbalsta noteikumiem, kas izklāstīti 2001. gada Paziņojumā par kinematogrāfiju (IP/01/1326). Vērtējot pārējos atbalsta veidus, Komisija atsaucās uz Paziņojumā par kinematogrāfiju minētajiem noteikumiem un piemēroja EK līguma 87. panta 3. punkta d) apakšpunktā paredzēto atkāpi par atbalstu kultūras veicināšanai.
Šis lēmums būs pieejams Valsts atbalsta reģistrā Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē ar numuru N 233/2008. Jaunās interneta un Oficiālā Vēstneša publikācijas par pieņemtajiem lēmumiem valsts atbalsta jomā ir apkopotas elektroniskajā apkārtrakstā State Aid Weekly e-News.

Sīkākus skaidrojumus var sniegt
Nacionālā Kino centra direktore
Ilze Gailīte-Holmberga
77358870

22/07/2008