Arhīvs

CITU FILMU NOZARES PROJEKTU konkurss

Nacionālais Kino centrs 22.08.2008 izsludina konkursu. Saskaņā ar Ministru kabineta 10.06.2008 noteikumiem Nr.429 “Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu filmu nozares projektiem” NKC izsludina Citu filmu nozares projektu konkursu ar kopējo pieejamo finansējumu LVL  91 756. Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas filmu izplatīšanu, popularizēšanu, sabiedrības informēšanu un izglītošanu filmu mākslas jomā, profesionāļu apmācību un starptautisko sadarbību. Projekti iesniedzami NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10/12 līdz šā gada 31.oktobrim plkst.15:00.
Ar šo tiek atcelts NKC 12.03.2008. izsludinātais Citu filmu nozares projektu 2008.gada konkurss.
 
Ar konkursa nolikumu var iepazīties pievienotajā dokumentā, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10/12, tālrunis 67358878.
 
Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 22.08.2008 laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 130.numurā.

Nolikums
MK noteikumi Nr. 429
Nolikums eksperti

22/08/2008