Arhīvs

Citu filmu nozares projektu konkursa rezultāti

Apstiprināti 22.08.2008. NKC izsludinātā 2008.gada Citu filmu nozares projektu konkursa rezultāti (uz 22.09.2008). Finansējums tiek piešķirts:SIA „Animācijas brigāde”
LVL 4 000,- animācijas filmu intermedia pozitīvo kopiju izgatavošanai

SIA „Animācijas brigāde”
LVL 466,- animācijas filmas „Karu tuleb” pirmizrādei kinoteātrī „Rīga”

SIA „Artishock”       
LVL 850,- projekta „Artishock kino maratons” realizācijai

Biedrība „Eiropas dokumentālā kino simpoziji”       
LVL 2 041,- dokumentālās filmas „Šķērsiela” 35mm kopijas subtitrēšanai angļu valodā

SIA „Film Angels Studio”
LVL 656,- studijas dalībai kopražojumu tirgū „Manheim Meetings” ar spēlfilmas „Pēdējā laiva uz Gotlandi” projektu

SIA „Filmu studija Ģilde”   
LVL 1 230,- dokumentālās filmas „Monētas dubultportrets” pirmizrādei kinoteātrī „Rīga”

SIA „Filmu studija Ģilde”   
LVL 4 745,- dokumentālās filmas „Zem ozola kuplajiem zariem” izplatīšanai Latvijas reģionos

SIA „Kinogalerija’’                       
LVL 427,- dalībai „Europa Cinemas” 13.konferencē Parīzē, Francijā

SIA „Kinogalerija’’                       
LVL 450,- projekta „Smieklu tehnoloģija” realizācijai

SIA „Kinogalerija’’                       
LVL 3 000,- Eiropas filmu seansiem kinoteātrī „K.Suns”

SIA „Kinogalerija”
LVL 1 500,- projekta „Dominante: kultūras filmu cikls kinoteātrī „K.Suns” realizācijai

SIA „Kinolats”
LVL 3 000,- projekta „Dominante: kultūras filmu cikls kinoteātrī „K.Suns” realizācijai

SIA „Latsfilma”       
LVL 2 000,- spēlfilmas „Kur pazudis Elvis?” pirmizrādei kinoteātrī „Rīga”

Biedrība „Latvijas Kinematogrāfistu savienība”
LVL 2 560,- Latvijas filmu programmai kinoteātrī „Rīga”

SIA „Platforma”
LVL 13 100,- spēlfilmas „Rīgas sargi” izplatīšanai Latvijas valsts svētkos

SIA „Reklāmas aģentūra Balti”
LVL 1 000,- dokumentālās filmas „Lūgšana krustā” pirmizrādei kinoteātrī „Rīga”

SIA „Vera Visual Technology”
LVL 1 900,- režisora Aleksandra Mittas semināra realizācijai

SIA „Vera Visual Technology”
LVL 570,- apmācību kursu mākslas filmu režijā un montāžā realizācijai

Biedrība „Virtuālā studija Urga”
LVL 3 440,- projekta „Eiropas jauno režisoru kino” realizācijai

Kopā:    LVL 46 935,-
Atgādinām, ka šā gada Citu filmu nozares projektu konkursā projektus vēl var iesniegt līdz 31.10.2008. Projekti iesniedzami NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10/12. Konkursā tiek atbalstīti sekojoši projekti:

Latvijas filmu 35mm kopiju izgatavošana un subtitrēšana
Filmu festivāli un filmu forumi Latvijā
Semināri, kursi un citi filmu mākslas izglītības pasākumi Latvijā
Filmu profesionāļu dalība filmu festivālos un filmu tirgos ārvalstīs
Filmu profesionāļu apmācība ārvalstīs
Latvijas un Eiropas filmu izplatīšana Latvijā

Ar konkursu nolikumu un tā pielikumu var iepazīties NKC mājas lapā www.nkc.gov.lv vai NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10/12, tālrunis 67358862.

Informācija: Uldis Dimiševskis, uldis.dimisevskis@nfc.gov.lv, 67358862/26959190

30/09/2008