Arhīvs

Citu filmas nozares projektu konkursa rezultāti

Apstiprināti 12.03.2008. NKC izsludinātā 2008.gada Citu filmas nozares projektu konkursa rezultāti (uz 20.05.2008). Finansējums tiek piešķirts sekojošiem projektiem:1.         Biedrība „Virtuālā studija Urga”                                 LVL  9 000,-
—Starptautiskā īsfilmu festivāla 2ANNAS 2008 organizēšanai
 
2.         SIA „Red Cats Film Studio”                                      LVL 15 000,-
—spēlfilmas „Amatieris” 35mm kopijas izgatavošanai
 
3.         SIA „Latsfilma”                                                        LVL  1 000,-
—Jāņa Eglīša dalībai Lensflare operatoru kursos Kopenhāgenā
 
4.         SIA „Filmu studija Rija”                                            LVL  2 200,-
—Eiropas animācijas filmu „Reprīze” un „Šniceļu paradīze” demonstrēšanai Latvijas kinoteātros
 
5.         SIA „Filmu studija Rija”                                            LVL     594,-
—animācijas filmas „Veterinārārsts” 35mm kopijas izgatavošanai
 
6.         SIA „Platforma”                                                        LVL  1 000,-
—spēlfilmas projekta „Brīvības krastmala” dalībai „Sources2” scenāriju attīstības kursos
 
7.         Biedrība „Starptautiskais Kino centrs”                       LVL   5 000,-
—7.Rīgas Starptautiskā Bērnu filmu festivāla „Berimora kino” organizēšanai
 
8.         Biedrība „Starptautiskais Kino centrs”                       LVL 18 000,-
—Rīgas Starptautiskā kino foruma „Arsenāls 2008” sagatavošanai un realizācijai
 
9.         Biedrība „Latvijas Kino producentu apvienība”             LVL  3 000,-
—projeka „Tradicionālās animācijas metodes ar Toon Boom Digital Pro” realizācijai
 
                                                                 Kopā:   LVL 54 794,-
 
Atgadinām, ka šā gada Citu filmu nozares projektu konkurss ar kopējo piešķiramo finansējumu LVL 190 000,- tika izsludināts 12.03.2008. Projekti iesniedzami NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10/12 līdz 31.10.2008. ieskaitot. Konkursā tiek atbalstīti sekojoši projekti:

Latvijas filmu 35mm kopiju izgatavošanai un subtitrēšanai

70 000 LVL

Filmu festivāliem un filmu forumiem Latvijā

50 000 LVL

Semināriem, kursiem un citiem filmu mākslas izglītības pasākumiem Latvijā

15 000 LVL

Filmu profesionāļu dalībai filmu festivālos un filmu tirgos ārvalstīs

15 000 LVL

Filmu profesionāļu apmācībai ārvalstīs

15 000 LVL

Latvijas un Eiropas filmu izplatīšanai Latvijā

25 000 LVL

 
Ar konkursu nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties šeit vai NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10/12, tālrunis 67358862.
 
 
Informācija: Uldis Dimiševskis, uldis.dimisevskis@nfc.gov.lv, 67358862/26959190

20/05/2008