Arhīvs

Cenu aptauja

Tirgus izpēte – cenu aptauja Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas Finanšu instrumenta projektu aktivitāšu iepirkšanai līdz 3000 LVL.Nacionālais kino centrs (turpmāk – Pasūtītājs), reģ.Nr.90000022100, Peitavas iela 10/12, Rīgā, LV-1010, lai nodrošinātu brīvu konkurenci, atklātumu un efektīvu finanšu līdzekļu izmantošanu veic tirgus izpēti- cenu aptauju par šādu pakalpojumu:
– veikt Pasūtītāja videomateriāla- dokumentālās hronikas „Būtiskākie notikumi Latvijā 1980.gadu 2.puse- 2010.” titrēšanu vienā valodā ar savu tehniku un tehniku apkalpojošo personālu (Baltic Universe interneta platforma First Motion, 16.09.2010.partnerības līgums Nr.31).
Vēlamais izpildes termiņš – ne vēlāk kā līdz 2011.gada 1.jūlijam.
 
Lūdzam iesniegt piedāvājumu brīvā formā līdz 2011.gada 08.jūnijam nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi Ilze.Gailite@nfc.gov.lv vai iesniedzot rakstveidā Pasūtītāja augstāk minētajā adresē.
Jautājumus par pakalpojumiem lūdzam nosūtīt uz e-pasta adresi Ilze.Gailite@nfc.gov.lv vai uzdot pa tālruni 67358878.
Piedāvājumā lūdzam norādīt cenu par pakalpojumu. Cenā jāietver visi izdevumi, kas saistīti ar augstāk minētajām prasībām atbilstoša pakalpojuma nodrošināšanu, un nekādi grozījumi (izmaiņas) cenās nav pieļaujami.
Par tirgus izpētes – cenu aptaujas uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kura piedāvājums tiek atzīts par atbilstošu prasībām un ir ar viszemāko cenu.

01/06/2011