Arhīvs

Ārkārtas situācijas ietekme uz kultūras nozari

Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī no 13.marta līdz 14. aprīlim tiek ierobežota kultūras nozares pasākumu norise.

 

Atbilstoši Ministru kabineta lēmumam, visās mūzikas un mākslas skolās mācību process tiek pārtraukts, mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolās tiek pārtraukts klātienes mācību process, kultūras jomas augstskolām ir jāvērtē mācību procesa organizācija attālināti, valsts muzeju darbība tiek pārtraukta. No 13.marta Latvijas Nacionālā bibliotēka sniedz tikai neklātienes pakalpojumus, no 15. marta slēgti kinoteātri.

“Krīzes padomes sēdes lēmums ir atbildīgs un pilnībā vērsts uz sabiedrības drošību. Šobrīd saskaramies ar globālu un nestandarta situāciju. Aicinu gan pasākumu rīkotājus, gan apmeklētājus, kas iegādājušies uz tām biļetes, būt solidāriem – rīkotāji iespēju robežās jau šobrīd sākuši plānot pasākumu pārcelšanu vai atcelšanu. Jau šodien esam sasaukuši KM Krīzes vadības grupu, kurā izskatīsim dažādus organizatoriskus jautājumus, kā arī lemsim par mūsu padotībā esošo institūciju darba režīma izmaiņām. Aicinu pasākumu rīkotājus rīkoties pēc gara, nevis burta,” akcentē kultūras ministrs Nauris Puntulis.

13. martā tika lemts, ka atļauti pasākumi līdz 200 dalībniekiem, bet pasākumu organizatoriem un norišu vietu īpašniekiem jānodrošina dalībnieku un apmeklētāju personas datu un kontaktinformācijas iegūšana pirms pasākuma norises, lai nepieciešamības gadījumā nodotu tos Slimību profilakses un kontroles centram. 14. martā pieņemts jauns lēmums – sabiedrībai publiski pieejamie pasākumi atceļami neatkarīgi no dalībnieku skaita, neorganizēta pulcēšanās kultūras norišu vietās pieļaujama ne vairāk kā 50 cilvēkiem vienlaikus.

Visa aktuālā informācija tiek ievietota KM tīmekļvietnē www.km.gov.lv, kā arī visu kultūras institūciju tīmekļvietnēs. icinām sekot oficiālajai informācijai par epidemioloģisko situāciju valstī Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā www.spkc.gov.lv

KRĪZES VADĪBAS PADOMES 12.MARTA SĒDES PROTOKOLSŠEIT.

 

Sagatavoja
Lita Kokale,
LR Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
E-pasts: Lita.Kokale@km.gov.lv
Tālr. (+371) 67330343, 26469946

 

13.03.2020.

13/03/2020