Arhīvs

Apstiprināti 2007.gada neizmantoto līdzekļu piešķīrumi spēlfilmu projektiem

2007.gada 28.novembrī NKC direktore Ilze Gailīte-Holmberga ir apstiprinājusi 2007.gada neizmantoto VKKF kultūras programmas “Starpvalstu kopražojuma filmu uzņemšana” līdzekļu LVL 138 268 apmērā piešķīrumu sekojošiem 2007.gada filmu projektu konkursa kopražojuma spēlfilmu projektiem:

Golfa straume zem ledus kalna –Nida Filma, rež. Jevgēnijs Paškēvičs    LVL 117 449,-   
— filmas trešās daļas BĒGŠANA attīstīšanai, ražošanas sagatavošanai un filmēšanas uzsākšanai, t.sk. Ls 17 449 izmantojami filmēšanai ar nosacījumu piesaistīt projektam finansējumu ne māzāk kā 10% apmērā no filmas kopējām izmaksām

Mona –Studija Deviņi, rež. Ināra Kolmane    LVL 20 819,-                
—filmas pabeigšanai

***

2007.gada 19.decembrī NKC direktore Ilze Gailīte-Holmberga ir apstiprinājusi 2007.gada neizmantoto KM apakšprogrammas “Filmu nozare” līdzekļu LVL 14 300 apmērā piešķīrumu sekojošiem 2007.gada filmu projektu konkursa spēlfilmu projektiem:

Akmeņi (Elementi) –Kompānija Hargla, rež. Laila Pakalniņa    LVL 9 450,-
—filmas pabeigšanai

Dancis pa trim –Kaupo, rež. Arvīds Krievs            LVL 4 000,-
—filmēšanas pabeigšanas posma sagatavošanai

Medības –Ego Media, rež. Andis Mizišs                LVL 850,-
—montāžas un ieskaņošanas posmam

 
Šos lēmumus saskaņā ar MK noteikumu Nr.558 Valsts aģentūras Nacionālais Kino centrs nolikums 15.punktu un Administratīvā procesa likuma 77.pantu ir tiesības apstrīdēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot Kultūras ministrijai adresētu iesniegumu VA „Nacionālais Kino centrs”, Peitavas 10/12, Rīgā LV 1050.

Informācija: Uldis Dimiševskis, uldis.dimisevskis@nfc.gov.lv, 67358862.

02/01/2008