Arhīvs

Apstiprināti 2007.gada filmu nozares projektu 2.konkursa animācijas projektiem rezultāti

2007.gada 20.novembrī Nacionālā Kino centra direktore Ilze Gailīte-Holmberga ir apstiprinājusi 2007.gada filmu nozares projektu 2.konkursa animācijas projektiem rezultātus. Finansējums tiek piešķirts:no KM apakšprogrammas “Filmu nozare”
 
Spārni un airi –Lunohod, rež. Vladimir Leščiov                                 LVL 11 900,-
—filmas ražošanai
 
Svešā kolekcija –Virtuālā studija Urga, rež. Kārlis Vītols                   LVL 2 900,-
—filmas pabeigšanai
 
Skatu meklētājs –Filmu studija Rija, rež. Pēteris Noviks                   LVL 9 900,-
—filmas ražošanai
 
Pavasaris Vārnu ielā –Atom Art, rež. Edmunds Jansons                   LVL 10 000,-
—filmas pabeigšanai
 
Lupatiņi –Atom Art, rež. Edmunds Jansons                                      LVL 7 400,-
—filmas pabeigšanai
 
no VKKF kultūras programmas „Starpvalstu kopražojuma filmu uzņemšana”
 
Austras koka pasakas –Jet Media, rež. Nils Skapāns                        LVL 17 900,-
—filmas pabeigšanai
 
Šo lēmumu saskaņā ar MK noteikumu Nr.558 Valsts aģentūras Nacionālais Kino centrs nolikums 15.punktu un Administratīvā procesa likuma 77.pantu ir tiesības apstrīdēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot Kultūras ministrijai adresētu iesniegumu VA „Nacionālais Kino centrs”, Peitavas 10/12, Rīgā LV 1050.
Informācija: Uldis Dimiševskis, uldis.dimisevskis@nfc.gov.lv, 67358862/26959190

20/11/2007