Arhīvs

Animācijas un dokumentālo filmu projektu konkursi

NKC 03.02.2010. izsludina animācijas un dokumentālo filmu projektu konkursus.

1.   2010.gada dokumentālo filmu projektu konkurss ar kopējo pieejamo finansējumu 122 400 LVL. Konkursa mērķis ir atbalstīt dokumentālo filmu projektu attīstīšanu un ražošanu.
 
2.   2010.gada animācijas filmu projektu konkurss ar kopējo pieejamo finansējumu 156 400 LVL. Konkursa mērķis ir atbalstīt animācijas filmu projektu ražošanu. Finansējums netiek piešķirts animācijas filmu projektu attīstīšanai.

Projekti iesniedzami NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10/12 līdz šā gada 3.martam plkst.15:00.
 
Ar konkursu nolikumiem un tā pielikumiem var iepazīties pievienotajos dokumentos, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10/12, tālrunis 67358878.
 
Konkursi izsludināti saskaņā ar Ministru kabineta 10.06.2008 noteikumiem Nr.429 „Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu filmu nozares projektiem”.
Paziņojums par konkursu izsludināšanu publicēts 03.02.2010 laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 19.numurā.
 
Nolikums_Animācijas filmas
Nolikums_Dokumentālās filmas
Nolikums_Eksperti
Vērtēšanas kritēriji_Animācijas filmas_ražošana
Vērtēšanas kritēriji_Attīstīšana
Vērtēšanas kritēriji_Dokumentālās filmas_ražošana
Nozīmīgākie starptautiskie festivāli
Finansēšanas plāns_Veidlapa
Finansēšanas plāns_Instrukcija
Tāme_Animācijas filmas
Tāme_Dokumentālās filmas

03/02/2010